Mesa Boogie Home Page
 Contact Info
USA Flag
UK Flag
Australian Flag
French Flag
German Flag
Israeli flag
Italian Flag
Spanish Flag
Swedish Flag


Välkommen till Mesa/Boogie´s International Service Guide

(Note: this information is for customers that do NOT live in the USA or Canada)

Här kan du som är Mesa/Boogie-kund få svar på dina frågor angående service, garantier mm. För att du ska få så snabb assistans som möjligt har vi på Mesa/Boogie byggt upp ett världsomspännande nätverk av distributörer och återförsäljare kan hjälpa dig med dina problem. Om du behöver hjälp ska du därför i första hand vända dig till någon av dessa.

Bästa och snabbaste sättet är att vidta åtgärder enligt följande metod:

1. Ta först kontakt med din lokala Mesa/Boogie-återförsäljare. Där kan du få omedelbar hjälp med frågor angående din produkt och om du fått mindre problem med rör, säkringar mm.

2. Om din lokala återförsäljare inte kan lösa ditt problem så ska du ta kontakt med Mesa/Boogie´s auktoriserade distributör i Sverige Där har man den kompetens som krävs och vid behov har de även tillgång till hela Mesa/Boogie´s tekniska expertis.

3. Om du fortfarande inte fått den hjälp du tycker att du har rätt till, eller om du har ett problem som distributören inte kan lösa, då kan du kontakta oss direkt: internationalservice@mesaboogie.com. Men BARA om du först prövat de två föregående stegen!

All internationell kommunikation som når oss skickas nämligen automatiskt först vidare till den berörda distributören, och om det är nödvändigt även till den lokala återförsäljare där du köpt din Mesa/Boogie-produkt. Du sparar därför både dig och oss onödig tid om du vänder dig till rätt person redan i första skedet. Vi får in hundratals email, fax och brev varje vecka från hela världen (vilket vi givetvis uppskattar väldigt mycket) och vi kommer att fortsätta att svara på varenda ett. Men du kan hjälpa oss att förbättra vår service genom att följa våra rekommendationer.

Notera även att vi inte kommer att svara dig direkt om du inte redan tidigare har vänt dig till din lokala återförsäljare och distributör.

VIKTIG GARANTIINFORMATION:
Varje Mesa/Boogie-produkt täcks av en garanti som tillhandahålls av en auktoriserad Mesa/Boogie-distributör. Om man köpt eller använt någon av våra produkter utanför den marknad som den är avsedd för, eller använt transformator eller på något annat sätt manipulerat produkten, upphör garantin omedelbart att gälla och alla eventuella reparationskostnader får kunden själv stå för.

Våra återförsäljare/distributörer kollar alltid serienummer först och kommer under inga omständigheter att låta garantin gälla om produkten är köpt utomlands. För närmare garantiinformation kan man gärna vända sig till sin auktoriserade Mesa/Boogie-distributör.

Tack för ditt intresse för Mesa/Boogie´s produkter! Vi ser fram emot att få ta del av dina frågor angående service, garantier mm.

Mesa Engineering Logo
© 2007,Mesa Engineering
 
Mesa Home / Articles / Artists / Products / Dealers / Contact Us / Pricing Policy / Registered Trademarks

Mesa Boogie Worldwide Dealers and Support What's New at Mesa Boogie The Mesa Boogie Product Selector Artists that use Mesa Boogie Products Articles by Randall Smith, Mesa Boogie's Founder and Chief Designer Mesa Boogie Hollywood Store for Guitars and Pedals Contact Mesa Boogie. This page contains our phone, fax and email address Search the Boogie Site for Products and Information Mesa Boogie Home Page